0
Presume de Galicia

Aviso Legal


Información Legal

Esta páxina pertence á Asociación Clúster Empresarial de Turismo de Galicia (CTG), con NIF G70377338, e domicilio en Edificio Centro Emprendimento (Coworking), Cidade da Cultura de Galicia, Monte Gaiás s/n. 15707, Santiago de Compostela (A Coruña), inscrita en co número 2013/017785 Sección 1 do Rexistro Central de Asociacións da Xunta de Galicia..
Para poñerse en contacto coa nosa entidade pode enviarnos un correo electrónico a secretariatecnica@clusterturismogalicia.comTLF: 881247436

Protección de Datos

Calquera información persoal que nos poida facilitar durante o uso do presente sitio web será tratada conforme á nosa Política de Privacidade.De conformidade co establecido na LEI ORGÁNICA 15/1999, DO 13 DE DECEMBRO, DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL (LOPD), infórmase ao interesado de que os datos que proporcione incorpóranse ao ficheiro automatizado propiedade de CTG, denominado ficheiro de CONTACTOS. Ao enviar os seus datos, autoriza á utilización dos seus datos persoais para que o CTG poida mantelo informado no futuro sobre a organización de determinados eventos, xornadas e proxectos que puidesen resultar do seu interese.En calquera momento poderá exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición nos datos de contacto mencionados na información legal.

Uso Aceptable

O Usuario comprométese a facer un uso deste sitio web de conformidade co presente Aviso Legal e a non desenvolver actividades contrarias ás leis, á moral ou á orde pública.

Ligazóns a outros sitios web

CTG non se responsabiliza da información contida en páxinas web de terceiros ás que se poida acceder por ligazóns ou buscadores do presente sitio web, posto que a función destas é informar o Usuario sobre a existencia doutras fontes de información sobre a materia na internet, onde poderá ampliar os datos ofrecidos nesta web, e en ningún caso supón suxestión, invitación ou recomendación sobre os mesmos.